DESPRE NOI

Şcoala Gimnazială Nr. 47 este situată în sectorul 3 al capitalei, în partea de sud-vest a municipiul Bucureşti, la periferia oraşului, în fostul Cartier 23 August (Republica), făcând parte din reţeaua de unităţi de învăţământ preuniversitar a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Din analiza mediului economic se constată diversitatea activităţilor economice, potenţialul industriei de infrastructură, cu tendinţă de reluare a creşterii contribuţiei industriei (valoric şi procentual) la crearea produsului intern brut local, în paralel cu dinamica în creştere a serviciilor. Alte sectoare cu tendinţă de creştere a ponderii în crearea produsului intern brut municipal sunt: construcţiile, comerţul, serviciile prestate firmelor, intermedierile financiare etc.

Alte constatări în domeniul economic şi social ar fi: dinamica încurajatoare a investiţiilor (industrie, transport, depozitare, comunicaţii, comerţ) şi a firmelor cu capital străin; înfiinţarea unor parcuri industriale în toate zonele oraşului (orientări strategice spre ramuri cu valoare adăugată mare: materiale de construcţii, industrie alimentară, fabricarea de produse ecologice, electronică, IT, mecanică fină, servicii pentru întreprinderi etc). În paralel cu restructurările din industrie care au afectat firmele mari, a crescut numărul şi personalul din întreprinderile mici şi mijlocii.

Cu toate aceste tendinţe de creştere economică generală la nivelul capitalei, cartierul/zona în care se găseşte şcoala, rămâne una dintre cele mai sărace ale Bucureştiului, cu o populaţie a cărei nivel de trai continuă să fie unul destul de scăzut.

 

Analiza dimensiunii sociale indică o scădere a populaţiei active şi mai ales a populaţiie ocupate.       Se constată o rată de ocupare foarte mică, raportată la nivel municipiului şi un decalaj semnificativ faţă de ţinta Uniunii Europene. De asemenea rata şomajului se situează la cote alarmante. Cele mai îngrijorătoare constatări sunt în legătură cu şomajul tinerilor din grupa 16-40 ani. Evoluţia şi structura comparativă pe niveluri de instruire a populaţiei ocupate şi a şomerilor evidenţiază că şansele de ocupare, respectiv de evitare a şomajului, sunt foarte reduse. Nivelul general de educaţie al populaţiei ocupate, este în general scăzut, liceul fiind cea mai avansată treaptă de şcolaritate a populaţiei din zonă.

 

Din analiza dimensiunii politico-legale, Şcoala depinde de politica naţională în domeniul educaţiei, de programele de reformă, de aplicarea pactului pentru educaţie, de investiţiile în sistem. Dacă situaţia politică şi economică are un caracter coerent atunci se stabilesc şi priorităţile – inclusiv pentru învăţământ, ceea ce creează un mediu propice pentru dezvoltarea acestui sector. Din punct de vedere concurenţial instituţia noastră, deşi cea mai veche în zonă şi având o tradiţie, se află în competiţie cu alte trei şcoli mai noi în cartier.

 

Analiza dimensiunii tehnologice. Opţiunile absolvenţilor clasei a VIII a , ale părinţilor acestora pentru filiera teoretică atestă necunoaşterea tendinţelor de pe piaţa locală a muncii care oferă mai multe locuri de muncă pentru specializări oferite de învăţământul tehnologic. Pregătirea elevilor pentru o societate a cunoaşterii, a globalizării informaţiilor şi a generalizării tehnologiilor avansate, presupune utilizarea maximală a resurselor IT de care dispun unităţile şcolare.

 

Pornind de la politicile educaţionale şi priorităţile strategice stabilite de MEN şi de autorităţile locale pentru perioada următoare, de la analiza diagnostică şi de la cea a contextului politic, economic, social şi tehnologic specific Şcoala Gimnazială Nr. 47 din sectorul 3, Bucureşti şi-a stabilit direcţiile de acţiune, obiectivele şi planul operaţional pentru anul şcolar 2014 – 2015, după cum urmează: